Tisková informační kancelář

Ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu

Úsilí Indie o ochranu želv a želv chváleno na CITES CoP 19 v PanaměPublikováno dne: 24. listopadu 2022 10:43 od PIB Delhi

Nejdůležitější:

  • Indický návrh na indukci sladkovodní želvy Batagur kachuga získal širokou podporu.
  • Operace Turtshield, úsilí Indie o omezení kriminality na volně žijících zvířatech, byla oceněna.

19. zasedání konference smluvních stran (CoP 19) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) se koná v Panama City od 14.čt listopadu do 25čt listopadu 2022.

Na CoP 19 si indický návrh na indukci sladkovodní želvy Batagur kachuga vysloužil širokou podporu stran na CoP 19 CITES. Strany jej široce ocenily a po zavedení byl dobře přijat.

CITES ocenila a zaznamenala práce provedené Indií v oblasti ochrany želv a sladkovodních želv a úsilí vynaložené v boji proti kriminalitě volně žijících živočichů a nelegálnímu obchodu s želvami v zemi. Rezoluční dokumenty předložené sekretariátem CITES o želvách a sladkovodních želvách konkrétně zmiňovaly chvályhodný výsledek, kterého země dosáhla v operacích, jako jsou operace zahájené Úřadem pro kontrolu kriminality v přírodě, konkrétně operace Turtshield, která vedla k dopadení mnoha zločinců zapojených do pytláctví a nelegálních obchod se sladkovodními želvami a značné zabavení prováděné agenturami v různých částech země.

Na konferenci CITES CoP 19 Indie zopakovala svůj závazek týkající se ochrany želv a sladkovodních želv v zemi. Indie také zdůraznila, že mnoho druhů želv a sladkovodních želv, které jsou uznávány jako kriticky ohrožené, ohrožené, zranitelné nebo téměř ohrožené, jsou již zahrnuty do zákona o ochraně přírody z roku 1972 a je jim poskytnut vysoký stupeň ochrany. Zatímco Indie zasáhla a tlačila na zařazení mnoha takových druhů do přílohy CITES II, dále posílí ochranu druhů před nediskriminačním a nezákonným obchodováním po celém světě.

Indická delegace vedená DGF&SS vyjednává a projednává všechny uvedené otázky týkající se obchodu a ochrany ohrožené fauny a flóry v probíhajícím CoP CITES.

Pozadí:

Na CoP of CITES, známém také jako World Wildlife Conference, má všech 184 smluvních stran CITES právo se zúčastnit, předkládat návrhy k posouzení na konferenci a hlasovat o všech rozhodnutích. Dosud bylo předloženo 52 návrhů, které by ovlivnily předpisy o mezinárodním obchodu pro: žraloky, plazy, hrochy, zpěvné ptáky, nosorožce, 200 druhů stromů, orchideje, slony, želvy a další.

O CITES: CITES je mezinárodní dohoda, kterou státy a organizace regionální hospodářské integrace dobrovolně dodržují. Ačkoli je CITES pro smluvní strany právně závazný – jinými slovy musí úmluvu provádět – nenahrazuje vnitrostátní právní předpisy. Spíše poskytuje rámec, který musí respektovat každá strana, která musí přijmout vlastní vnitrostátní právní předpisy, aby zajistila implementaci CITES na vnitrostátní úrovni.

***

HS/SSV

(ID verze: 1878431)
Počítadlo návštěvníků: 394

Leave a Reply

Your email address will not be published.