Starověcí „draci“ byli prvními plazy na Zemi

An artist

Zatímco většina starověkých plazů se plazila, plula a poskakovala svými prehistorickými stanovišti, jeden kradmý tvor se rozhodl pro vzduchem nesenou techniku: klouzání.

Drobný, “dračí” Coelurosauravus elivensis (viz-luh-roh-SAW’-rah-vus eh-lih-VEN’-sis) používal pár patagialů – tenkých membrán, které se táhly od trupu k předním končetinám a tvořily křídlovou strukturu, která cestovala z koruny stromu do koruny stromu. , podle nové studie zveřejněné online v pátek (9. září) v Journal of Vertebrate Paleontology (otevře se na nové kartě).

Leave a Reply

Your email address will not be published.