Nejen drobné ruce: T. rex měl také super malé oči, aby se přizpůsobil velkému soustu

illustration shows t. rex skull with its true eye socket shape compared to skull with circular eye socket, which can hold a far larger eyeball

Mocné čelisti Tyrannosaurus rex praskly dohromady takovou silou, že by roztříštily kosti dinosauří kořisti. Ale získat tak silné kousnutí, králi dinosauři musel udělat evoluční kompromis: Muselo se spokojit s menšími očima.

Na základě analýzy 410 zkamenělých exemplářů plazů z období druhohor (před 252 až 66 miliony let) dospěl vědec k závěru, že T rex a další masožrouti podobné podobným se postupem času vyvinuli menší, užší oči, které pravděpodobně kompenzovaly to, že jejich kousnutí se stávalo stále silnějším. Zejména masožravci s lebkami delšími než 3,2 stopy (1 metr) mívali v dospělosti protáhlé oční důlky podobné klíčové dírce – neboli oběžné dráhy –, zatímco mladí potomci masožravců a býložravci všech věkových kategorií měli oční důlky kruhové.

Leave a Reply

Your email address will not be published.