Náš korespondent Vet Speak zvažuje důležitost očkování pro králíky v zájmovém chovu vzhledem k prevalenci nepříjemných virů, jako je myxomatóza a kmeny králičího hemoragického onemocnění (RHD1 a RHD2).